Start
News
Offer
History
Chronology
Picture gallery
Links

1999. gada 28. augusts Latvijas Kultūras mantojuma saglabāšanas fonds rīko Stāmerienas pils un parka sakopšanas talku. Tajā piedalās 118 talcinieki.

1999. gada 12. septembris Stāmerienas pilī viesojas Latvijas lielāko masu mēdiju žurnālisti, kas piedalās Eiropas kultūras mantojuma dienu „Eiropa – kopīgs mantojums. Baznīcas Latvijā.” izbraukuma braucienā pa Gulbenes rajonu.

1999. gada 2. oktobris Notiek Stāmerienas parka sakopšanas talka, kurā piedalās 28 gaidas un skauti no Daugavpils rajona Ezerzemes novada.

2000. gada 9. un 10. jūnijs Notiek amatierteātru festivāls „Vīzija – 2000”.

2000. gada 9. jūlijs Pie Stāmerienas muižas pils notiek Latvijas skolotāju koru septītā salidojuma koncerts.

2000. gada 9. septembris Stāmerienas pilī notiek Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšanas pasākums un kartes „Latvijas pilis” prezentācija.

Bildes


2001. gada 5. februāris Ministru kabinets uz divām nedēļām nolemj atlikt izlemšanu par Stāmerienas pils nodošanu pašvaldības īpašumā. Šai laikā Finanšu ministrijai un Stāmerienas pagasta padomei Valsts kancelejā jāiesniedz priekšlikumi par pils turpmāko apsaimniekošanu.

2001. gada 15. februāris Stāmerienas pagasta padomē notiek sēde, kurā tiek apspriesta Stāmerienas muižas pils palikšana pašvaldības īpašumā. Deputāti A. Aizpurietis un A. Brezinskis iesaka pašvaldībai līdzekļu trūkuma dēļ atteikties no Stāmerienas pils par labu valstij. Balsojot četriem deputātiem „par”, tiek nolemts atkārtoti Ministru kabinetam lūgt nodot Stāmerienas pili un citas apbūves ēkas Stāmerienas pagasta pašvaldības īpašumā.

2001. gada 13. marts Ministru kabinets nolemj atlikt izlemšanu par Stāmerienas pils nodošanu pašvaldības īpašumā.

2001. gada 29. marts Stāmerienas pagasta padome sēdē lemj par Stāmerienas muižas pils palikšanu pašvaldības īpašumā.

2001. gada vasara Pēc būvinženiera A. Barbara projekta tiek veikti pils centrālās daļas jumta konstrukcijas remontdarbi un jumta seguma nomaiņa.

Bildes


2001. gada 26. jūnijs Ministru kabinets, sakarā ar nepieciešamību precizēt finanšu lietas, nolemj uz mēnesi atlikt izlemšanu par Stāmerienas pils nodošanu pašvaldības īpašumā.

2001. gada augusta sākums Attīrīts artēziskais urbums un atjaunota pils ūdensapgāde.

2002. gada 29. aprīlis Latvijas Republikas Ministru kabinets sēdē akceptē rīkojumu „Par Gulbenes rajona Stāmerienas pagastā esošā Stāmerienas muižas pils ēku kompleksa nodošanu Stāmerienas pagasta pašvaldības īpašumā”.

2002. gada 22. maijs – 17. jūnijs Valsts Mākslas muzejā skatāma izstāde „Ir Stāmeriena Sicīlijai rada!”, kas tapusi pēc Latvijas Kultūras matojuma saglabāšanas fonda ierosmes. Tās veidotāji – Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieki.

2002. gada jūnijs Pilī skatāma Latvijas mākslas akadēmijas tekstilnodaļas studentu un absolventu darbu izstāde „Telegramma”.

2002. gada vasara Ap pili tiek atjaunota vecā lietus ūdeņu kanalizācijas sistēma.

Bildes


2002. gada jūlijs Veikti parka ūdens noteces sistēmas kopšanas darbi un Stāmerienas ezera krastmalas labiekārtošana.

2002. gada septembra sākums Pilī iekārtota tematiskā izstāde „Ir Stāmeriena Sicīlijai rada!”.

2002. gada septembris - novembris Pils ziemeļu galā atrakti un iekonservēti kādreizējā būvapjoma pamati.

2002. gada novembra sākums Noņemot apmetumu, pils dienvidu puses pagrabā atrasts akmens ar iekaltu gada skaitli „1835”, kas liecina par ēkas būvvēsturi.

2003. gada 29. maijs Stāmerienas pagasta padomes sēdē pieņemts ieteikums Gulbenes pilsētas būvvaldei nesaskaņot projektu un neizsniegt būvatļauju, kas saistīta ar Stāmerienas muižas pils rekonstrukciju. Līdz ar to faktiski tiek apturēta Stāmerienas pils atjaunošana.

2004. gada 8. jūlijs Stāmerienas pili apmeklē Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga.

2004. gada 21. septembris Stāmerienas muižas pilī ieliktas restaurētās galvenās ieejas durvis. Restaurācijas darbus veica SIA "AIG".

Bildes


2005. gada 13. augusts Notiek Latvijas Dailes teātra pirmais vasaras festivāls.

Bildes


2005. gada 9. septembris Pie Stāmerienas pils Ministru prezidents Aigars Kalvītis atklāj Eiropas Kultūras mantojuma dienas „100 sakoptākie kultūras pieminekļi Latvijā”.

Bildes


2005. gada 10.-11. septembris Stāmerienas pils piedalās Eiropas kultūras mantojuma dienās „100 sakoptākie kultūras pieminekļi Latvijā”.

2005. gada 30. novembris Stāmerienas pilī notiek Andra Stavro grāmatas „Koraļļu pils” atvēršanas svētki.

Bildes


2006. gada 25. februāris Latvijas pasts izdod pastmarku ar Stāmerienas pils attēlu un pirmās dienas aploksni. To autors - mākslinieks Ludis Danilāns. Šajā dienā pilī notiek pirmās dienas zīmogošana.

2006. gada 5. - 6. jūnijs Notiek Balvu mākslas skolas vasaras plenērs, kura laikā bērni zīmē Stāmerienas pili.<< 1 2 3 4 5 >>

Atbalstajoin.lv