Start
News
Offer
History
Chronology
Picture gallery
Links

1921. gada 17. maijs Valkas apriņķa zemes ierīcības komitejas ziņojumā uzrādīti priekšdarbi, kas tiek veikti, lai sagatavotu Stāmerienas muižas sadalīšanu.

1921. gada 2. augusts Centrālā zemes ierīcības komiteja izskata Stāmerienas muižas sadalīšanas projektu, ko atzīst par pareizu ar iebildumiem un lūdz Centrālo zemes ierīcības komiteju to apstiprināt.

1921. gada 8. augusts Centrālā Zemes ierīcības komiteja apstiprina Stāmerienas muižas sadalīšanas projektu. Realizējot Latvijas agrārreformu, Stāmerienas muiža, izņemot tās centrālo daļu, sadalīta 151 vienībā. Muižas centrālā daļa kā nekustamā īpašuma neatsavināmā daļa atstāta Stāmerienas muižas īpašniecēm – marķīzei Alisei della Toretti un viņas meitai Aleksandrai Pilarai fon Pilhauai.

1925. gada 13. augusts Starp marķīzi Alisi della Toretto, Borisa fon Volfa atraitni, dzimušu Barbi, un viņas meitu Aleksandru Pilaru fon Pilhauvu noslēgts dāvinājuma akts par Stāmerienas muižas neatsvināmās daļas dāvinājumu meitai. Līdz ar to Aleksandra kļūst par vienīgo Stāmerienas muižas īpašnieci.

1927. gada 25. jūlijs Olga fon Volfa Romā salaulājas ar itāļu diplomātu Augustino Biancheri.

1930. gada 3. augusts Izsludināta Stāmerienas pareizticīgo baznīcas atjaunošanas darbu izsole.

1932. gada 19. jūlijs Tiek šķirta 1918. gadā Stāmerienas pareizticīgo baznīcā noslēgtā Aleksandras Pilaras fon Pilhauas (dzim. Volfas) un Andreja Valtera Pilara fon Pilhaua laulība.

1932.gada 24. augusts Rīgā, Vissvētākās Marijas pasludināšanas pareizticīgo baznīcā (Gogoļa ielā 9) salaulājas Aleksandra fon Volfa un Džuzepe Tomazi (Jozeph Tomasi) (pasaulē pazīstams kā romāna „Gepards” autors).

1932. gada septembris Aleksandra Pilara fon Pilhaua (dzimusi Volfa) Stāmerienas muižas neatsavināmo daļu atdāvina savam bijušajam vīram Andrejam Valteram Pilaram fon Pilhauam, kas kļūst par pēdējo Stāmerienas muižas īpašnieku pirms PSRS okupācijas.

1934. gada 13. maijs Stāmerienas pagasta valdes ārzemnieku reģistrācijas grāmatā vienīgo reizi ierakstīts Džuzepes Tomazi di Lampedūzas vārds.

1937. gada 1.maijs Andrejam Pilaram fo Pilhauam piederošās Stāmerienas muižas ūdensdzirnavas sāk nomāt Nikolajs Strazdiņš.

1940. gada 12. aprīlis Laikrakstā „Gulbenes Balss” publicēta ziņa par apkārtnes pagastu pašvaldību izteikto priekšlikumu neapdzīvotajā Stāmerienas pilī iekārtot lauksaimniecības skolu.

1945. gada janvāris Stāmerienas muižas pilī sāk darboties Stāmerienas lauksaimniecības tehnikums.

1957. gada 23. jūlijs Miris Džuzepe Tomazi di Lampedūza, romāna „Gepards” autors.

1959. gada 1. septembris Uz Stāmerienas lauksaimniecības tehnikuma bāzes nodibināts Latvijas republikas neklātienes lauksaimniecības tehnikuma mācību un konsultāciju punkts. Tajā var apgūt šādas specialitātes: agronomija, dārzkopība, veterinārija, zootehnika, hidromeliorācija, lauksaimnieciskās ražošanas uzskaite un plānošana, elektrifikācija.

1975. gada oktobris Žurnālā „Karogs” publicēts Aleksandra Pelēča dzejolis „Melnās sotņas dzīres” par 1905. gada notikumiem Stāmerienā.

1988. gada 20. augusts Stāmerienas pilī notiek bijušā Stāmerienas lauksaimniecības tehnikuma salidojums, lai atzīmētu pirmā izlaiduma 40 gadu jubileju.

1990. gada 15. augusts Zviedru firmas „Ken Proffs” pārstāvji tiekas ar Stāmerienas pagasta pašvaldības vadību, lai pārrunātu iespēju nomāt pili un tās apkārtni tūrisma industrijas attīstībai.

1993. gada 29.augusts Pili apmeklē Olgas fon Volfas dēli Boriss un Džuzepe Biancheri.

1996. gada 1. maijs Gatavojoties amatierteātru festivālam „Vīzija ‘96”, Gulbenes tautas teātris pie pils rīko talku.

1996. gada 8. jūnijs Notiek amatierteātru festivāls „Vīzija ‘96”.

1996. gada 10. augusts Pie pils notiek rakstnieka Džuzepes Tomazi di Lampedūzas 100 gadu jubilejai veltīts pasākums, kurā piedalās Latvijas-Itālijas biedrības pārstāvji.

1997. gada 13. septembris Stāmerienas muižas pils piedalās Eiropas kultūras mantojuma dienās „Latvijas pilis un muižas”.

1998. gada 29. janvāris Stāmerienas pagasta padome iznomā uz 49 gadiem SIA „Zeltaleja 1” Stāmerienas pili, parku un divas saimniecības ēkas.

1998. gada 6. jūnijs Notiek labdarības pasākums „Reiz Stāmerienes pilī”, kurā piedalās Dailes teātra aktieri.

1999. gada 24. maijs Pie Stāmerienas ezera notiek talka, ko rīko Latvijas Daugavas vanagu Gulbenes nodaļas vanagi un vanadzes un Stāmerienas pamatskolas vanadzēni.

1999. gada 12.-13. jūnijs Stāmerienas pilī un parkā notiek talka, kurā piedalās Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas fonda dalībnieki u.c. talcinieki.

1999. gada 18. – 20. jūnijs Pie Stāmerienas pils notiek otrais Vislatvijas vanadzēnu salidojums.

1999. gada 19. – 20. jūnijs Pilī notiek amatierteātru festivāls „Vīzija ‘98”.

1999. gada 17. jūlijs Notiek Stāmerienas lauksaimniecības tehnikuma 1956. gada izlaiduma absolventu salidojums. Pie Stāmerienas pils tiek filmēti LTV raidījuma „Laikmeta pieskāriens” kadri.<< 1 2 3 4 5 >>

Atbalstajoin.lv